• C/ ABAT CARRERA, 3
  • 25265 Castellnou de Seana (Lleida)

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, OLIVERURAL informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de OLIVERURAL. (a partir d'ara, "OLIVERURAL"). Qualsevol enviament d'informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ al seu consentiment. En el supòsit que "OLIVERURAL" prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran les dades. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a OLIVERURAL o mitjançant correu electrònic dirigint-se a info@oliverural.com